Zeita Justitia

Promovăm un stil consecvent ca profesionişti ai dreptului, dovedind respect faţă de client şi faţă de magistraţi, cu o permanentă aplecare spre studiu şi informare.

Practica noastră se sprijină nu numai pe o cunoaştere aprofundată a legislaţiei aflate în continuă schimbare, ci şi, de asemenea, pe aplicarea practică a acestei legislaţii în raport cu obiectivele strategice ale clienţilor. Clienţii noştri se bazează pe noi într-o gamă largă de probleme, pentru a-i informa în legătură cu implicaţiile legislaţiei asupra acţiunilor lor şi în scopul gestionării acelor implicaţii într-o manieră care să ţină cont în întregime de obiectivele lor.

Furnizăm clienţilor noştri asistenţă juridică completă, de la cele mai puţin importante, până la cele mai dificile chestiuni litigioase, în special în domenii cheie precum  dreptul fiscal, dreptul administrativ, serviciile noastre acoperind aspectele aferente unei game complete de problematici.

Avocatul pledant de astăzi are de înfruntat mai multe pericole şi provocări, mai bine ascunse, dar care nu trebuie subestimate. Înlocuirea acţiunii de substanţă cu promovarea unei imagini lipsite de transparenţă şi corectitudine nu fac altceva decât să şubrezească actul de justiţie din care apărătorul face parte. Consistenţa, transparenţa ,corectitudinea  fac din cabinetul nostru de avocatură un partener important în apărarea drepturilor şi intereselor clienţilor noştri.

Misiunea in societate

Grija pentru cei de lângă noi, în afara familiei şi a celor apropiaţi, ne  fac preocupaţi să sprijinim pe cei în nevoie, oricât de puţin, prin gesturi constante de ajutor. În Arad, am sprijinit, în vederea înfiinţării şi desfăşurării de proiecte sociale, Integra – Asociaţia persoanelor cu dizabilităţi mentale, asociaţie care apară şi sprijină copii bolnavi de sindromul Down şi asociaţii creştin – ortodoxe.